STARTPAGINA
INFORMATIE
VRAGEN INTERMEDIAIRS
VRAGEN OUDERS
KWALITEIT
NADERE INFORMATIE
THEATER
Veelgestelde vragen - Intermediairs

Wie kan een aanvraag indienen?
Alleen een intermediair kan een aanvraag indienen. Een intermediair kan een docent zijn of een medewerker van een culturele instelling.

Hoe kan ik het JOC bereiken als ik een vraag heb?
U kunt het JOC uitsluitend bereiken via het contactformulier op deze website.
Wanneer u n.a.v. uw vraag nadere mondelinge informatie wilt, geeft u dan uw telefoonnummer op.

Ik twijfel eraan of de activiteit binnen de doelstelling van het JOC valt.
Op de website staat in een overzicht aangegeven welke activiteiten worden vergoed. Staat uw activiteit er niet tussen, dan kunt u altijd via het contactformulier vragen of de activiteit onder de doelstelling valt.

Wanneer moet ik een Eigen Verklaring laten tekenen door ouders?
Bij het indienen van een aanvraag met een bedrag hoger dan € 100 is het noodzakelijk om een Eigen Verklaring door de ouders te laten ondertekenen. U kunt deze vinden op de homepage van onze website.

Hoe dien ik een aanvraag in?
U kunt een aanvraag alleen indienen via het aanvraagformulier op deze website.

Wie is de aanvrager op het formulier?
De intermediair is de aanvrager, dit is ook de naam die u invult in dit veld op het aanvraagformulier.

Ik heb een aanvraag ingediend, wat nu?
U ontvangt binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging via de e-mail. Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door de beoordelingscommissie. Indien de commissie nog vragen heeft over de aanvraag of de activiteit, neemt een commissielid contact met u op. Wanneer de aanvraag akkoord is, ontvangt de intermediair via e-mail een bericht van toekenning. De intermediair communiceert dat met de ouders/verzorgers van het kind.

Kan ik voor hetzelfde kind meerdere aanvragen doen?
Dat kan, wanneer het totaalbedrag van de aanvragen de 250 euro niet overschrijdt. Dit wordt gebaseerd per 1 kalenderjaar.
Het JOC houdt per kind per jaar precies bij wat de budgetruimte nog is.

Aan wie betaalt het JOC de bijdrage uit?
Het JOC betaalt uitsluitend aan de aanvrager (intermediair) of organisator van de activiteit.

Wanneer weet ik dat de bijdrage is goedgekeurd?
Als de bijdrage is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail met deze goedkeuring.

Hoelang duurt het voor een aanvraag is goedgekeurd?
Maximaal 6 weken. Indien een aanvraag niet volledig is ingevuld of er zijn onduidelijkheden over de aanvraag, kan de termijn van zes weken worden overschreden.

De aanvraag is niet goedgekeurd; kan ik daartegen bezwaar maken?
Ja, dit kan, bij het bestuur van het JOC. Indien u van mening bent dat de aanvraag ten onrechte is afgekeurd, kunt u per e-mail reageren naar bezwaar@jocdenhelder.nl
Geef in uw e-mail duidelijk aan waarom u van mening dat voor deze activiteit of dit kind wél een bijdrage gerechtvaardigd is. In de eerstvolgende vergadering wordt uw bezwaar besproken, worden de argumenten afgewogen. En neemt het bestuur een definitief besluit. Dit besluit is onherroepelijk.

Het kind / de jongere heeft niet meegedaan met de activiteit, wat nu?
Indien in de praktijk niet of in zwaar onvoldoende mate is meegedaan met de activiteit dient u het JOC hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan door middel van het beantwoorden van de e-mail met de goedkeuring. Het bestuur zal vervolgens contact met u opnemen om verdere afspraken te maken over de redelijkheid van terugbetaling van de bijdrage.