STARTPAGINA
INFORMATIE
VRAGEN INTERMEDIAIRS
VRAGEN OUDERS
KWALITEIT
NADERE INFORMATIE
THEATER
Nadere Informatie

Over het JOC
Het Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds Den Helder is een onafhankelijke stichting, opgericht op 25 april 2007. Het JOC is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel, onder nummer 37132777.

Het doel van het JOC is: het scheppen van mogelijkheden voor kinderen van financieel niet draagkrachtige ouders om deel te nemen aan activiteiten in het kader van onderwijs en cultuur.

De gemeente Den Helder is een belangrijke financiële bron van het JOC.
In het inhoudelijke en financiële jaarverslag legt het bestuur verantwoording af aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder voor het gevoerde beleid en de besteding van de beschikbare middelen, in het bijzonder die middelen die van de gemeente zijn ontvangen.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting JOC bestaat uit:
Linda Koridon
Richard Pronk
Dula Brandsma
Rachélle Algra
Anoushka van der Vlugt

Administratie en ondersteuning:
Isabelle van Oudenaarde
Rob Schouten RA

Werkwijze en termijnen
De bestuurlijke en administratieve werkwijzen van het JOC liggen vast in de stichtingsstatuten en het beleidsplan 2018-2022.

De administratieve procedure omvat een aantal stappen:

Verzoeken tot heroverweging en klachten
Wanneer de intermediair van mening is dat een aanvraag ten onrechte is afgewezen, kan de intermediair heroverweging van het besluit aanvragen bij het bestuur.

Wanneer de intermediair van mening is dat er procedurele fouten zijn gemaakt, onzorgvuldig is gehandeld,
termijnen onaangekondigd (of onvoldoende onderbouwd) zijn overschreden, kan hij een klacht indienen bij het bestuur.

Verzoeken tot heroverweging en klachten zullen door het bestuur met uiterste zorgvuldigheid worden behandeld. Het uiteindelijke bestuursbesluit is onherroepelijk.