STARTPAGINA
INFORMATIE
VRAGEN INTERMEDIAIRS
VRAGEN OUDERS
KWALITEIT
NADERE INFORMATIE
THEATER
Veelgestelde vragen - Ouders/Verzorgers

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een bijdrage?
Indien het gezamenlijke bruto- inkomen van u en uw eventuele partner maximaal 120% is van het minimumloon komt u in aanmerking.

Wanneer en waarom moet ik een Eigen Verklaring ondertekenen?
Met de Eigen Verklaring over het inkomen geeft u aan dat u als gezin minder verdient dan het normbedrag. Met deze verklaring kan worden aangetoond dat u werkelijk niet in staat bent om de bijdrage zelf (volledig) te betalen. Deze verklaring is nodig bij aanvragen boven 100 euro.
Het is voor het JOC een extra controlemiddel op de noodzakelijkheid van de bijdrage. Het JOC vraagt deze verklaring op bij de intermediair.

Kan ik contact opnemen met het JOC?
Het JOC is alleen bereikbaar voor intermediairs, niet voor ouders/verzorgers.

Als ik twijfel of de activiteit onder de doelstelling valt, aan wie kan ik dit dan vragen?
Op de website staan een aantal voorbeelden van activiteiten die worden vergoed door het JOC.
Vaak weten de instellingen die een activiteit organiseren u ook te vertellen of het binnen de doelstelling van het JOC valt.

Hoe weet ik dat de aanvraag is goedgekeurd?
De intermediair die de aanvraag voor uw zoon/dochter heeft ingediend, ontvangt bericht van het JOC hierover. De intermediair zal dit aan u doorgeven.

De aanvraag is afgewezen, kan ik daartegen bezwaar maken?
U kunt aan de intermediair doorgeven dat u het niet eens bent met de beslissing van het JOC.
Het is aan de intermediair om te bepalen dit aan het bestuur voor te leggen.

De instelling/vereniging van de activiteit kent het JOC niet en/of wil geen aanvraag indienen, wat nu?
U kunt verwijzen naar deze website zodat zij bekend worden met het JOC. Mocht men dan nog geen aanvraag willen indienen, kunt u het via een andere intermediair proberen. Bijv. via de leerkracht van de school van uw zoon/dochter.