STARTPAGINA
INFORMATIE
VRAGEN INTERMEDIAIRS
VRAGEN OUDERS
KWALITEIT
NADERE INFORMATIE
THEATER
Kwaliteit

Aard en kwaliteit van de activiteit
Bij twijfel over de aard en /of de kwaliteit van de activiteit kan aan de uitvoerder gevraagd worden om een nadere inhoudelijke toelichting /onderbouwing. Ook kan een nader advies gevraagd worden bij de intermediair over bijv. de wenselijkheid van deelname aan de activiteit.
De beoordeling is altijd de verantwoordelijkheid van de toetsingscommissie c.q. het bestuur.

Uitgesloten activiteiten
Het JOC is primair bedoeld voor culturele activiteiten, in en buiten het reguliere onderwijs.
Voor bijlessen en alle andere alle vormen van onderwijs/studiebegeleiding én voor (na)schoolse activiteiten met een vooral vermaakskarakter (pretparken e.d.) wordt géén bijdrage uit het JOC verleend.

Het JOC draagt alléén bij ten behoeve van deelname van individuele aanvragers. Een JOC-bijdrage is geen subsidie voor de organisator en niet bedoeld voor het mogelijk maken van de activiteit zelf.
Ook het al dan niet dóórgaan van een activiteit mag niet afhankelijk zijn van bijdragen van het JOC.

Kwaliteit van de aanbieder/uitvoerder van activiteiten
Uitvoerder van de bedoelde activiteiten kunnen zijn:
  1. een school met rijkserkenning (school met ‘BRIN-nummer’)
  2. een (culturele) rechtspersoon zonder winstoogmerk (vereniging, stichting)
  3. een cultuuraanbieder met een geregistreerd bedrijf / eenmanszaak

De uitvoerder dient desgevraagd zijn kwaliteit aan te tonen. Het bestuur van het JOC verklaart een uitvoerder geschikt in de zin van de doelstelling van het JOC.
Het JOC-bestuur doet dit na toetsing op basis van de volgende kwaliteitscriteria: